Bad mit StuccoLustro und Tadelakt

DSC_0039


© Tobias Büttner 2013